|
?

Video

Příběh z Didi the Dragon Yellow

Video

Jak Polly the Collie funguje
Knagi

Nic se mu nevyrovná! Program Didi the Dragon a Polly the Collie je tím nejpokrokovějším a nejefektivnějším vzdělávacím programem pro předškolní stupeň dnes dostupným na trhu.

Didi a Polly jsou hlavní postavy v jazykovém kurzu angličtiny pro čtyři předškolní stupně, od jeslí po školku. Tento unikátní učební komplet (soubor) byl navržen experty tak, aby předal dětem od 2 do 7 let základy anglického jazyka formou písniček, tance, pohádek a her. Kvalifikovaní učitelé, speciálně školeni pro tuto pokrokovou vyučovací jazykovou metodu, děti zaměstnávají a motivují pomocí legrace a kladné zpětné vazby.

Počítadlo.cz price synthroid generic for zithromax