|
?

Video

Příběh z Didi the Dragon Yellow

Video

Jak Polly the Collie funguje
Knagi

Didi the Dragon pro 2 – 5 leté

Didi the Dragon je hravý, výtvarný a obrazový úvod do angličtiny. Děti se s Didim a jeho kamarády účastní pomyslných činností za použití příběhů, a řešením jednoduchých problémů si tak rozšiřují slovní zásobu. Opakování, vizuálně i sluchově, umožňuje dětem uložit slova a fráze do dlouhodobé paměti a dovoluje jim rozvinout jejich jazykové znalosti snadno a rychle.

Výuka angličtiny prostřednictvím vizuálních vjemů